Vrijstelling Tracer en Exirel

Op 7 mei zijn vrijstellingen verleend voor het beperkt toepassen van Tracer en Exirel. Exirel is vrijgesteld in de onbedekte teelt van kers, pruim, blauwe bes en druif en Tracer in de onbedekte teelt van kers, pruim en druif.
Voor beide vrijstellingen geldt dat bij de toepassing een techniek uit de klasse DRT97,5 of 99 nodig is. Welke DRT in welke situatie voorgeschreven is,  is afhankelijk van de teeltvrije zone, wel of niet grenzend aan oppervlaktewater of het gewas.
De publicaties in de Staatscourant zijn hier na te lezen: Tracer en Exirel.

De inzet van de NFO was om minimaal DRT 95 in de besluiten te krijgen. Dit is niet gelukt. Bij Exirel is de klasse wel teruggebracht van 99 naar 97,5 maar dit maakt voor de praktijk geen verschil. De eerste metingen die de NFO heeft laten uitvoeren naar de spuitdriftbeperking met suzuki-fruitvlieggaas, waren onvoldoende om deze optie op het etiket te krijgen.
Hierdoor zal in 2019 moeten worden geïnvesteerd in emissieonderzoek met suzuki-fruitvlieggaas.

Als u de producten wilt bestellen, kan dit alleen via gecontroleerde distributie. Mail uw bedrijfsnaam, naam, product, te behandelen oppervlakte en gewas aan ons kantoor. Dan wordt de verklaring ingevuld, die u moet ondertekenen via een mailbericht. Pas na goedkeuring kan het aangevraagde product uitgeleverd worden.

Neem voor meer informatie contact op met uw teeltadviseur: Rini Kusters (06-45.90.55.71).

Algemeen

Andere blogberichten