Akkerbouw-Veehouderij

Onze adviseurs zijn uw gesprekspartner op het gebied van optimaal groenvoer management. Onze adviseurs bespreken samen met u de mogelijkheden om te komen tot een verantwoorde keuze in zaai van voergewassen. Zij bespreken welke mogelijkheden er voor U zijn. Zij kijken daarbij naar o.a.grondsoort, voedingstoestand. Onze adviseurs bespreken naast adviezen over optimale bemesting ook de keuze van mais, gras of groenbemesters.
Als de gewassen aan het groeien zijn adviseren zij over het optimaal laten groeien van de gewassen. Dit kan gaan van advies van bij-bemesting tot bestrijding van plagen.  Hierbij maken wij niet alleen keuze voor chemische bestrijding maar waar mogelijk wordt de inzet van biologische bestrijding niet vergeten.
Het productenpakket bestaat daarnaast uit plastic/folie, Nicosil® kuilkleden, meststoffen (vloeibaar of vast), toevoegmiddelen en vele bedrijfsbenodigdheden. Kijk in onze webshop

© Copyright 2019 P.G. Kusters B.V.