Inzameling restanten Gewasbeschermingsmiddelen 2024

STORL biedt aan teler/loonwerker de mogelijkheid om resten gewasbeschermingsmiddelen tot maximaal 50 kg kosteloos te laten inzamelen tijdens de STORL-inzamelcampagne 2024. De STORL-inzamelcampagne betreft alleen gewasbeschermingsmiddelen en geen ander gevaarlijk afval. Vanaf 1 februari tot eind maart kunt u zich aanmelden voor de inzameling via onze website bij “Mijn STORL
Na eind maart plannen we de inzameling in samenwerking met de inzamelaars in. Inzameling vindt plaats vanaf 1 april tot 31 december 2024.
Meer info over de procedure: Inzameling restanten

Algemeen, nieuws

Andere blogberichten