Voor levering en gebruik van professionele gewasbeschermingsmiddelen en biociden is een bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie) verplicht. Alleen als u geregistreerd bent als houder van een spuitlicentie kunnen wij u professionele gewasbeschermingsmiddelen en/of biociden leveren.

Via onderstaand formulier kunt u uw licentienummer doorgeven.

    Licentie geldig tot:

    Geboorte datum:

    © Copyright 2022 P.G. Kusters B.V.