Volg het onderzoek van HAS-studenten omtrent schoon water en gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Studenten Wim van Tilburg en Joost Luykx verdiepen zich de komende maanden in het thema ‘Schoon Water’. Ze gaan kijken naar de effectiviteit van bespuitingen, met als uiteindelijke doel het verminderen van de emissie van onkruidbestrijdingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater. De studenten zijn verbonden aan het stimuleringsproject Schoon Water voor Brabant.

Voor hun afstudeeropdracht van de opleiding ‘Tuin- en akkerbouw’ van de HAS Den Bosch doen Wim en Joost samen met Delphy twee onderzoeken. Het ene onderzoek gaat over de effectiviteit van verschillende doseringsstrategieën (spuiten volgens Schoon Water-advies, prakijk advies, fabrieksdosering en een 0-controle) in de onkruidbestrijding bij meerdere gewassen (snijmais, suikerbiet, aardappel). De velden voor deze praktijkproef liggen op percelen van twee Schoon Water telers. Tegelijkertijd onderzoeken de heren ook de invloed van de hardheid van water (pH) op de werking van gewasbeschermingsmiddelen. Meer informatie over (de voortgang van) het onderzoek, eventuele demo’s en de uiteindelijke resultaten zijn te vinden op de Schoon Water site.

Algemeen

Andere blogberichten