Kennisbijeenkomsten verlenging licentie Paddenstoelen

Om voldoende studiepunten te behalen voor het verlengen van uw licentie organiseren wij kennisbijeenkomsten.

De bijeenkomsten vinden plaats in onze cursusruimte aan de Waaldijk 3 in Dreumel. De kosten voor verlenging van uw licentie zijn € 65,00 excl 21% BTW per bijeenkomst (maximaal 25 deelnemers).

Let op:  Indien u besluit om uw KBA aantekening op uw huidige licentie niet te verlengen, vervalt de gehele spuitlicentie omdat u 1 onderdeel (KBA) niet hebt verlengd!
U kunt dit voorkomen door, voor de vervaldatum van uw licentie, een licentieverlaging/wijziging bij Buro Erkenningen aan te vragen. KBA kan dan van uw licentie verwijderd worden.  Klik hier voor meer informatie.

Extra informatie:
Een bijeenkomst telt slechts mee wanneer de licentie geldig is op het moment van deelname. Zie hiervoor de datum op uw licentie. Informatie over het jaarlijks aantal te volgen bijeenkomsten kunt u vinden op de website van Bureau Erkenningen: www.erkenningen.nl.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij het graag.

De bijeenkomsten van begin 2020 zitten vol. Geef u op via onderstaand formulier en bij voldoende deelnemers zal een nieuwe datum worden gekozen..

Datum en tijd nader te bepalen in 2020. Locatie: P.G. Kusters B.V.

(invullen zonder punten)

Ik ben in het bezit van de volgende licentie:

Uitvoeren GewasbeschermingUitvoeren Gewasbescherming + KBABedrijfsvoeren GewasbeschermingBedrijfsvoeren + DistribuerenBedrijfsvoeren + KBA

Licentie geldig tot:

Geboorte datum:

© Copyright 2020 P.G. Kusters B.V.