1. Home
  2. Gewasbescherming

Gewasbescherming

Deze categorie bevat gewasbeschermingsmiddelen voor particulier gebruik en enkele middelen voor professioneel gebruik.

Ons assortiment voor professioneel gebruik is uitgebreider. Deze middelen zijn echter alleen verkrijgbaar als u beschikt over een spuitlicentie. Neem telefonisch contact met ons op als u gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik wilt bestellen die hier niet vermeld staan. U kunt ook uw licentienummer en gevraagde middel(en) aan ons doorgeven via het contactformulier.

Bij enkele middelen staat aangegeven dat deze toepasbaar zijn in de biologische teelt. Wij verkopen biologische producten die in de EU zijn toegelaten. De hier getoonde afbeelding is het EU-BIO-Keurmerk. Niet al deze biologische producten hebben een SKAL-keurmerk.

Nederlandse biologische producenten mogen in hun productieproces alleen SKAL-gecertificeerde producten gebruiken. Controleer daarom als Nederlandse biologische ondernemer altijd of een product een SKAL-keurmerk heeft. Dit kan via de inputlijst van de SKAL. Klik hier.

In deze categorie vindt u ook producten die toepasbaar zijn in de biologische sector maar niet per definitie biologisch geproduceerd zijn.

Lees meer…

Filters

Toont alle 19 resultaten

Gewasbeschermingsmiddelen kopen

Bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen neemt u maatregelen om de normale ontwikkeling van een gewas te waarborgen. Vaak betreft het bestrijding van niet gewenste plantengroei en plantenziekten. Nog steeds gaat wereldwijd ruim een derde van de voedingsgewassen verloren door schimmels, insecten en ziekten. Gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden gebruikt om schadelijke organismen, zoals ratten, onkruid, schimmels en bacteriën te bestrijden. 

Vanwege de volksgezondheid zijn ook middelen nodig voor opslag, conservering en desinfectie. 

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Binnen de Europese Unie mogen alleen toegelaten gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Bij de toelating wordt ook vermeld hoe het middel gebruikt mag worden. Toegelaten middelen zijn uitgebreid getoetst op mogelijke schadelijke effecten voor het milieu, de volksgezondheid en de arbeidsomstandigheden van de gebruiker. Door het gebruik van niet toegelaten middelen of het onjuist gebruik van toegelaten middelen kan er gevaar ontstaan voor mens, dier en milieu. 

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt in Nederland de mogelijke risico’s voor mens, dier en milieu. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert ter plaatse bij producenten of deze middelen juist worden gebruikt en opgeslagen. 

Licentie

Gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik zijn alleen verkrijgbaar als u beschikt over een spuitlicentie. Heeft u een spuitlicentie, dan dient u zelf uw nascholing te regelen om de spuitlicentie te behouden. Dit kan door zogenoemde verlengingspunten te behalen bij een gecertificeerd nascholingscentrum. P.G. Kusters B.V. is hiertoe gecertificeerd en biedt via de website www.landentuinbouwcursussen.nl online cursussen aan om de spuitlicentie te verlengen.  

Wilt u controleren hoeveel verlengingspunten u nodig hebt om uw spuitlicentie te behouden, of welke specifieke nascholing u nodig heeft? Log dan in bij Bureau Erkenningen. Bureau Erkenningen zorgt voor het uitgeven van licenties aan ruim 50.000 licentiehouders in Nederland. Deze licenties worden ook wel ‘Bewijzen van Vakbekwaamheid’ genoemd. 

Advies op maat en biologische bestrijding

Onze teeltadviseurs helpen u graag met deskundig advies over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Waar mogelijk worden biologische middelen ingezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan feromoonverwarring die ervoor zorgt dat schadelijke insecten zich niet kunnen voortplanten in het teeltgebied. Hiertoe wordt op grote schaal lokstof van het schadelijke insect verspreid, wat het voorplantingsritueel van dit schadelijke insect verstoort. Voorbeelden van feromoonverwarring zijn Isomate CLR en Isomate OFM Rosso Flex. 

Andere biologische middelen zijn bedoeld om schimmels en ziekten te weren, door het gewas te versterken of te voorzien van een beschermende laag. Neccal-24 kalkmelk is een effectieve biologische aanpak van vruchtboomkanker. Dit is een vloeibare kalkmelk die wordt verneveld over fruitbomen om vruchtboomkanker tegen te gaan.  

Om te monitoren of er schadelijke insecten aanwezig zijn en in welke mate, worden feromoonvallen met feromoonlokstof gebruikt, in combinatie met vangplaten. Kant en klare lijmplaten zijn hiertoe verkrijgbaar, evenals Pro Insectenlijm. Pro Insectenlijm wordt op een plaat gespoten in het te monitoren gebied. De lokstof in de lijm trekt insecten aan, de langdurige kleefkracht en fijne verneveling zorgen ervoor dat weinig lijm nodig is om gedurende lange tijd optimaal te monitoren. Zo kan gericht een pleksgewijze aanpak tegen de aanwezige schadelijke insecten worden bepaald. 

Inzet van levende organismen om ongedierte te bestrijden

Om schadelijke insecten te bestrijden, kunnen andere insecten worden ingezet, zoals lieveheersbeestjes of sluipwespen tegen o.a. luizen. Ook aaltjes, of nematoden, worden ingezet als natuurlijke vijand van insecten. De microscopisch kleine wormpjes dringen de larven van schadelijke insecten binnen en doden ze uiteindelijk. De aaltjes gebruiken hun prooi als voedingsbron om zich zo voort te planten. Wij bieden aaltjes zoals NemasysNemapom en Nemycel, o.a. ter bestrijding van champignonmug, taxuskever, veenmol, mineervlieg, trips en fruitmot.  

Neem contact met ons op als u onze teeltadviseurs en vertegenwoordigers wilt raadplegen over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.  

Plaagdieren weren

Heeft u last van plaagdieren op uw terrein? Onze gecertificeerde ongediertebeschermingsdienst helpt u bij de aanpak van allerhande plaagdieren zoals vliegen, wespen, eikenprocessierupsen, muizen, ratten, mollen, vlooien, boktorren, zilvervisjes, etc. Als gecertificeerd plaagdierbeheersingsbedrijf werken wij volgens de richtlijnen van het landelijke Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen. Wij kunnen voor uw bedrijf de ongediertebestrijding uitvoeren of u de benodigde middelen leveren om plaagdieren te bestrijden. Lees hier meer over de professionele aanpak van ongedierte. 

Cursus Mollen- en woelrattenbestrijding – Licentie 4 (C04) 

Wilt u zelf mollen en woelratten bestrijden op uw agrarische percelen? Dan dient u in het bezit te zijn van een geldige licentie. Het bestrijden van mollen en woelratten met zogeheten mollentabletten/pellets mag alleen als u in het bezit bent van een geldige licentie. De licentie is 5 jaar geldig en wordt verleend door bureau Erkenningen. Binnen uw licentietermijn moet u eenmalig een kennisbijeenkomst van een halve dag volgen om uw licentie na uw licentietermijn opnieuw met 5 jaar te verlengen. Volgt u geen licentiebijeenkomst, dan moet u opnieuw examen afleggen. 

P.G. Kusters B.V. biedt zowel de cursus voor een nieuwe licentie als de bijeenkomsten ter verlenging van een licentie aan. Op dit moment worden geen bijeenkomsten georganiseerd, vanwege de beperkende maatregelen rondom COVID-19. U kunt uw interesse in de cursus of verlengingsbijeenkomst via ons contactformulier aan ons kenbaar maken, dan ontvangt u van ons bericht zodra er weer bijeenkomsten worden georganiseerd.  

Vakbekwaamheidsbewijs Knaagdierbeheersing op het agrarisch bedrijf (KBA) 

Wilt u zelf knaagdieren aanpakken op uw agrarisch bedrijf, dan heeft u een vakbekwaamheidsbewijs Knaagdierbeheersing op het agrarisch bedrijf (KBA) nodig. Heeft u dit bewijs, dan kunt u bij ons de verplichte nascholing volgen om uw licentie te behouden voor Knaagdierbeheersing op het agrarisch bedrijf (KBA). Deze nascholingscursus wordt online aangeboden via de website www.landentuinbouwcursussen.nl 

Ongediertebestrijding uitbesteden

U kunt de ongediertebestrijding ook aan ons uitbesteden. De registratie en stand van zaken noteren wij dan in ons digitale systeem dat 24 uur per dag voor u beschikbaar is via uw eigen inlogaccount. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over ongediertebestrijding op maat.