Precursoren verklaring

1 februari 2021 is de nieuwe EU-verordening rondom precursoren voor explosieven ingegaan. Precursoren voor explosieven zijn in dit geval grondstoffen/kunstmeststoffen/chemicaliën die gebruikt kunnen worden om explosieven van te maken. Om aan de nieuwe verordening uitvoering te geven, wordt ook de nationale wetgeving aangepast.
De verordening is ingesteld om te voorkomen dat kwaadwillende personen ongemerkt explosieven kunnen maken met deze stoffen. Om overzicht te houden op waar de stoffen zich bevinden geldt er een verificatieplicht op de identiteit van de klant. Tevens dient de leverancier vast te stellen dat het gebruik is volgens de bedrijfsmatige activiteiten van de klant. Dit dient door de gehele keten gedaan te worden.
Vanwege deze regelgeving is onderstaande registratie voor meststoffen en andere chemicaliën ( Cidclean, Jet 5, Kenocid) noodzakelijk. De producten bevatten: Kaliumnitraat, Meststoffen met meer dan 16% ammonium stikstof, Salpeterzuur, Waterstofperoxide en Zwavelzuur.

Meer info via: LINK

  Klant-Relatienummer

  Naam:

  KVK-nummer

  Naam Tekenbevoegde

  Functie

  Identificatie

  Geldigheid verklaring: 1-1-2024 tot 31-12-2024

  Verklaring

  Hierbij verklaart ondergetekende dat aan alle verorderingen omtrent de precursoren wetgeving wordt voldaan.

  Akkoord