Fruitteelt

Onze fruitteeltspecialisten hebben jarenlange ervaring in de fruitteelt en bieden u advies op maat, van dag tot dag. Zij volgen de ontwikkelingen binnen de branche, met name op het gebied van Integrated Crop Management (ICM), op de voet. Zij adviseren volgens de beginselen van ICM, met als doel een duurzame fruitteelt met optimale opbrengst en verlaging van de teeltkosten.

Integrated Crop Management (ICM)
ICM streeft naar minimale afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen ziekten en plagen. Hierdoor zijn er minder problemen met de aanwezigheid van residuen van pesticiden op voedselproducten en is de kans veel kleiner dat ziekteverwekkers resistent worden tegen pesticiden. De methode is gericht op het gezond maken en houden van de bodem en al wat erin leeft. In een gezonde bodem groeien fruitbomen beter, is er een natuurlijk evenwicht en is de fruitboom of -struik weerbaarder. Door natuurlijke bestrijders tegen ziekten en plagen in te zetten en de groei-eigenschappen van de boom te versterken, kunnen ziektes en plagen voorkomen worden. Hierdoor zijn er in de fruitteelt aanzienlijk minder bestrijdingsmiddelen nodig. ICM zorgt daarmee ook voor financiële duurzaamheid.

Wij leveren een breed assortiment vloeibare en gekorrelde meststoffen, teelt- en bedrijfsbenodigdheden, en, indien nodig, biologische- en chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Kijk in onze webcatalogus voor ons uitgebreide assortiment of raadpleeg een van onze fruitteelspecialisten:

John Kusters                     06 53 15 14 11 (grootfruit)
Jackie Jansen                    06 83 78 88 30 (grootfruit)
Rini Kusters                       06 45 90 55 71 (kleinfruit)

In samenwerking met Van Iperen BV versturen wij praktische Fruitberichten aan de telers van appel en peren en met enige regelmaat themaberichten over belangrijke zaken zoals fruitmotbestrijding, dunning, het voorkomen van (bewaar)ziekten en bemesting.

Vochtdeficiet
Planten groeien het beste onder optimale omstandigheden. Dit kan alleen als alle parameters goed zijn, denk o.a. aan vocht, licht/fotosynthese, temperatuur, voeding. Op sommige parameters kan men invloed uitoefenen (vocht, bemesting) op andere minder (licht, bodem/ luchttemperatuur).
Met de berekeningen van het vochtdeficiet model kunt u zien of er optimale omstandigheden (relatieve luchtvochtigheid en temperatuur) zijn voor groei. Na het invullen van uw postcode en kiezen van het gewas selecteert u het groeistadium waarin het gewas zich op dit moment bevindt. Dan klikt u onderaan de pagina de disclaimer aan en dan op de knop verzenden. U komt dan bij de vochtdeficiet modellen waar u een weerpost kunt kiezen in de buurt. Dan kunt u kiezen voor de berekeningen van afgelopen drie dagen of voor de voorspelling van komende drie dagen.
Tijdens de tijden dat de groene balken zichtbaar zijn heeft de plant de optimale omstandigheden om te groeien. De rode balken geven aan dat de omstandigheden niet goed zijn.
Bespuitingen met systemische middelen (bijv. Movento / Batavia) kunnen het beste plaats vinden in de periode dat de groene balken zichtbaar zijn, want dan staan de huidmondjes open en is er opname van de middelen.