Bedrijfshulpverlening

Is bhv verplicht?

Ja, bhv is wettelijk verplicht voor alle bedrijven met tenminste één medewerker. Iedere werkgever heeft een algemene zorgplicht, in die zin dat hij moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Het aantal medewerkers dat je moet opleiden als bedrijfshulpverlener is afhankelijk van de risico’s in jouw organisatie. Dit wordt bepaald aan de hand van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). In kleine organisaties is het toegestaan dat een werkgever zelf de bhv’er is. Het aantal benodigde bhv’ers wordt afgeleid van de verschillende incidenten die bij het bedrijf kunnen voorvallen. Het gaat er in essentie om of een incident op een effectieve manier te bestrijden of te beperken is.

Aandachtspunten voor goede bedrijfshulpverlening

De bedrijfshulpverleners binnen de organisatie moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Ze moeten qua aantal, opleiding en organisatie zo zijn uitgerust dat ze de bhv-taken naar behoren kunnen vervullen (artikel 15 lid 3 Arbeidsomstandighedenwet). Ook moet na de opleiding het opleidingsniveau op peil worden gehouden. Dit betekent dat er regelmatig na- of bijscholing van bhv’ers nodig is. Het Ministerie van SZW geeft daarvoor de onderstaande aandachtspunten:

– Laat bhv’ers ongeveer één keer per jaar een herhalingscursus volgen.
– Spreid bhv’ers zo veel mogelijk over de verschillende locaties/afdelingen in het bedrijf, in geval van nood is snel kunnen handelen (ter plaatse zijn) heel belangrijk.
– Het is verstandig om medewerkers met een interne functie (binnendienst) aan te stellen als bhv’er.
– Verplicht werknemers niet om bhv’er te worden, vrijwillige betrokkenheid van de werknemer is doorgaans het beste.
– Om het werk te stimuleren kan het bedrijf een bhv’er een jaarlijkse vergoeding geven voor zijn extra taken.

Gezien de huidige Corona maatregelen organiseren wij geen bijeenkomsten. Zodra dit weer mogelijk is zullen wij de inschrijfmogelijkheid weer openen.