• oktober

    12

    2018
  • 948
  • 0

Verlengingsbijeenkomsten KBA

Opgeven kennisbijeenkomst verlenging KBA

Als u in bezit bent van een Vakbekwaamheidsbewijs Uitvoeren  of Bedrijfsvoeren Gewasbescherming* met de aantekening KBA of van een Vakbekwaamheidsbewijs KBA** dan kunt u, door het volgen van deze verlengingsbijeenkomst vóór de vervaldatum van uw Vakbekwaamheidsbewijs, uw aantekening KBA of uw Vakbekwaamheidsbewijs KBA verlengen.

Opgeven voor verlenging.

Mocht u genoemde aantekening KBA nog niet hebben dan kunt u deze, door het volgen van een bijeenkomst behalen, mits u een Vakbekwaamheidsbewijs heeft.

Opgeven voor nieuwe bijeenkomst.


Let op:
Indien u besluit om uw KBA aantekening op uw huidige licentie niet te verlengen, vervalt de gehele licentie!
U kunt dit voorkomen door KBA van de licentie te laten halen door een licentieverlaging bij Buro Erkenningen aan te vragen.

*Iedereen die met professionele gewasbeschermingsmiddelen werkt, moet een vakbekwaamheidsbewijs hebben. Dat is het bewijs dat iemand over kennis en vaardigheden beschikt.

**KnaagdierBeheersing Agrarische bedrijven.
Vanaf 1 juli 2015 heeft elke agrariër een vakbekwaamheidsbewijs nodig voor het toepassen van professionele biociden op het eigen bedrijf.
KBA geldt alleen voor binnen. Voor bestrijding buiten heeft u KBA-GB nodig en dient uw bedrijf gecertificeerd zijn door het Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven (KPMB).

Laatste berichten
Best bekeken
© Copyright 2020 P.G. Kusters B.V.