• september

    16

    2021
  • 622
  • 0
Interview Richard van Cleef-PHC

Interview Richard van Cleef-PHC

In de zomermaanden van 2021 zijn veel percelen erg nat geworden. Het waterbergend vermogen van deze gronden laat te wensen over. Wanneer het waterbergend vermogen van een perceel onvoldoende is, dient het overgrote deel van het water bovengronds afgevoerd te worden, wat een piekafvoer in de sloten en rivieren teweeg brengt. Gevolgen hiervan hebben we onlangs allemaal in de media kunnen zien. Verbeteren van het waterbergend vermogen geeft gezondere, weerbaardere gewassen die dieper wortelen en daardoor een hogere opbrengst geven en meer droogtetolerant zijn. Het aantal beweidbare en berijdbare dagen per jaar neemt ook toe.

Lees het gehele interview: Artikel

Laatste berichten
Best bekeken
© Copyright 2022 P.G. Kusters B.V.