• mei

    16

    2019
  • 821
  • 0
Geslaagde fruitteeltbijeenkomst in Lienden

Geslaagde fruitteeltbijeenkomst in Lienden

Dinsdagavond 14 mei vond er een bijeenkomst plaats bij Het fruitteeltbedrijf van Kees Blijderveen aan de Burgemeeser Houtkoperweg 36 in Lienden. Zo’n 45 leden van zowel NFO afdeling Zuid Gelderland als Betuweland woonden de bijeenkomst bij. De bijeenkomst op het fruitteeltbedrijf waar appels en peren worden geteeld, was een initiatief van beide NFO-afdelingen.

Jackie Jansen van P.G. Kusters B.V. en Franklin Stump van Estede verzorgden een inleiding. Na een korte introductie in de loods volgde een rondgang door de boomgaard waar Jackie Jansen de actualiteiten rondom teelttechniek en gewasbescherming besprak. Tijdens de rondgang bezocht de groep ook de nieuwe bijenstal van Betubeezzz. Imker Maarten Nijenhuis gaf vol trots tekst en uitleg over zijn bijenstal en zijn werk met de bijen. Na terugkomst in de loods gaf Franklin Stump een korte uitleg over het meten van bodemvocht met behulp van diverse types bodemvochtsensoren.

John Kusters van Proku introduceerde de nieuwe Isomate Mister, de spuitbusformulering waarvan er slechts 4 à 5 per hectare nodig zijn om te zorgen voor een optimale verspreiding van feromonen. Door de wolk feromonen die de dispenser genereert, kunnen schadelijke insecten elkaar niet of nauwelijks vinden om te paren. Zo kunnen ze geen eieren afzetten, wat als gevolg heeft dat de vraatschade van de rupsen vermindert. De toelating van Isomate Mister wordt eind 2019 verwacht.

Na afsluiting door voorzitter Jack van Heijkant van NFO-afdeling Zuid Gelderland volgde een gezellige netwerkbijeenkomst.

Jack van Heijkant reageerde positief na afloop: ‘De bijeenkomst is, vanwege de hoge opkomst uit beide afdelingen, een groot succes te noemen. Het programma was inhoudelijk sterk en de afsluitende netwerkbijeenkomst werd volop benut om over en weer informatie uit te wisselen.’ John Kusters van Proku beaamde dit: ‘Juist de gezamenlijke organisatie is goed, zo konden telers aan weerskanten van de Waal informatie over hun teelten uitwisselen. Normaliter spreek je vooral telers uit je eigen woon- en werkgebied bij afdelingsbijeenkomsten. Je horizon verbreden is altijd positief!’

Laatste berichten
Best bekeken
© Copyright 2020 P.G. Kusters B.V.