Voor levering en gebruik van professionele gewasbeschermingsmiddelen en biociden is een bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie) verplicht. Alleen als U geregistreerd bent als houder van een spuitlicentie kunnen wij U professionele gewasbeschermingsmiddelen en of biociden leveren.

Via onderstaand formulier kunt u uw licentienummer doorgeven.

Licentie geldig tot:

Geboorte datum:

© Copyright 2020 P.G. Kusters B.V.